REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Gmina Węgierska Górka będzie sprzedawać węgiel

Gmina Węgierska Górka będzie sprzedawać węgiel

Gmina Węgierska Górka będzie sprzedawać węgiel dla swoich mieszkańców

 

Wójt Gminy informuje, iż o węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły ubiegać się osoby uprawnione do dodatku węglowego. W tym celu trzeba będzie złożyć w Urzędzie Gminy  wniosek o preferencyjny zakup węgla (formularz WNIOSKU dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy lub do  pobrania ze strony internetowej).

Wnioskować  można jednak zgodnie z przyjętymi przez ustawodawcę limitami, a mianowicie:

  • 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek, o którym mowa składa się na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Węgierska Górka, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ

Przeczytaj także

 REKLAMA