REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Węgierska Górka - można składać wnioski!

Węgierska Górka - można składać wnioski!

W Urzędzie Gminy Węgierska Górka

można już składać wnioski o zakup preferencyjny węgla w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r.

W przypadku jednak,  gdy do 31 grudnia 2022 roku wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie więcej niż 3 tony. Tak stanowi rozporządzenie ministra aktywów państwowych. 

Do preferencyjnego zakupu węgla uprawnieni są mieszkańcy, którzy otrzymali lub mogą otrzymać dodatek węglowy. 

Wniosek, o którym mowa składa się na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Węgierska Górka, ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz WNIOSKU dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy lub do  pobrania ze strony internetowej).

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Proponowane asortymenty, o które można wnioskować w tym roku to: orzech, kostka i ekogroszek.

Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminie do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Węgiel w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy będą mogli zakupić w cenie 1850 zł brutto za tonę. Ze względów technicznych minimalna ilość zakupu węgla wynosi 0,5 tony.

Węgiel tak jak w XII/2022 będzie wydawany na składzie Firmy „Komplex-Pol” w Ciścu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w soboty w godzinach od 7.00 do 12.00. Prosimy o cierpliwość, ponieważ w pierwszej kolejności węgiel będzie wydawany dla wnioskodawców z ubiegłego roku, którzy do dnia 31.12.2022 r. nie mieli możliwości zakupu węgla, gdyż Gmina Węgierska Górka nie otrzymała jego wystarczającej ilości.

Kolejność działań przy odbiorze węgla jest następująca:

  • Urząd Gminy Węgierska Górka powiadomi Państwa (osoby, które złożyły wniosek i zostały pozytywnie zweryfikowane) drogą telefoniczną (lub za pośrednictwem e-mail) o odbiorze zamówionego opału. Informować będziemy zgodnie z kolejnością składania wniosków.
  • Przed odbiorem konieczne jest opłacenie zamówienia. Należy tego dokonać w ciągu 3 dni roboczych w kasie Urzędu Gminy (pok.215, II-piętro) w godzinach 8.00 – 14.00 lub przelewem internetowym (UWAGA! Za moment wpłaty uznaje się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy, a nie moment wysłania przelewu).

Nr konta do dokonywania  zapłaty: 70 8131 0005 0000 0215 2000 0800.

  • Po dokonaniu wpłaty Urząd Gminy wystawi fakturę z adnotacją „zapłacono”. Należy ją niezwłocznie odebrać w Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy (pok. Nr 210, II-piętro), gdyż upoważnia ona do odbioru węgla ze składu „Komplex-Pol”.
  • Następnie kontaktują się Państwo z Firmą Handlowo-Usługową „Komplex-Pol” Mariusz Wojtyła (34-350 Cisiec, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego BN) (telefony 33/862-33-28 lub 570-005-234 wyłącznie w godzinach pracy Firmy) w celu ustalenia dnia i godziny odbioru.
  • Koszt transportu węgla z Firmy „Komplex-Pol” do Państwa posesji ponosi kupujący. Transport można organizować indywidualnie lub przy pomocy Firmy „Komplex-Pol”, która będzie stosowała jednakową stawkę 40 zł brutto dla wszystkich mieszkańców (dotyczy tylko transportu węgla zakupionego od Gminy Węgierska Górka, po cenie preferencyjnej w maksymalnej ilości 1,5 tony). Powyższa stawka dotyczy tylko transportu na terenie miejscowości: Cisiec, Cięcina, Węgierska Górka i Żabnica, bez względu na ilość przejechanych kilometrów.

Przeczytaj także

 REKLAMA