REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

"Obejście Węgierskiej Górki" - spotkanie z mieszkańcami

"Obejście Węgierskiej Górki" - spotkanie z mieszkańcami

W dniu 6 marca 2018 r. gośćmi Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika 

byli  przedstawiciele GDDKiA w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy, których budynki będą wyburzane w związku z budową drogi ekspresowej S1 "Obejście Węgierskiej Górki".
W trakcie  omówione zostały sprawy związane z wyceną oraz odszkodowaniami za przejęte nieruchomości.

Przypominamy:

W styczniu rego roku ruszyła procedura przetargowa na ostatni fragment drogi ekspresowej S1. Oddział GDDKiA w Katowicach rozpoczął procedurę przetargową na budowę odcinka S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka.  "Obejście Węgierskiej Górki" może być gotowe do końca 2022 r.

Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Wykonawca stanie przed zadaniem opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej oraz uzyskania niezbędnych dokumentów umożliwiających wykonanie robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S1 o długości 8,530 km.

Przetarg prowadzony będzie się w trybie nieograniczonym. Oferty oceniane będą pod kątem dwóch kryteriów: cenowym (maksymalnie 60 punktów) oraz pozacenowym (maksymalnie 40 punktów), na które będą składały się: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel Wykonawcy oraz termin realizacji kontraktu.

Termin składania ofert wyznaczono do 21.03.2018r.

Ponad 8,5 km odcinek od Przybędzy do Milówki jest ostatnią brakującą częścią drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Żywiec -Zwardoń. Cała inwestycja pozwoli na połączenie biegnącej południkowo  drogi ekspresowej S1ze słowacką autostradą D3.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • 8,5 km drogi ekspresowej S1 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz 1 jezdnia z 2 pasami ruchu),
  • 2 węzły drogowe: Przybędza, Milówka,
  • 11 obiektów inżynierskich, w tym 2 dwukomorowe tunele.

 

Ewa Jeremicz

 

 

 

Przeczytaj także

 REKLAMA