REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Zebrania wiejskie w Cięcinie i w Ciścu

Zebrania wiejskie w Cięcinie i w Ciścu

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym
sołectwa, a jego celem jest m.in uchwalanie rocznego planu wydatków oraz podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy.
Dziś 23 marca, a wczoraj 22 marca odbyły się kolejno dwa zebrania wiejskie - w Ciścu i w Cięcinie. 
 
Uczestniczący w zebraniach Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik podziękował mieszkańcom za liczne przybycie oraz zaangażowanie w sprawy gminy, bo - jak dodał - "współpraca i życzliwość mieszkańców poszczególnych sołectw jest nieoceniona, bowiem bez przychylności ludzkiej niewiele można zrobić i za to jestem Wam wdzięczny". 

 

Podczas zebrań przedstawiono  sprawozdanie Rad Sołeckich,a  realizacji zadań gospodarczych opowiedział Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. Spotkania wypełnione były merytoryczną dyskusją, podczas  wyjaśniano problemy nurtujące mieszkańców.

Pierwsze z zebrań wiejskich odbyło sie już 15 marca w Węgierskiej Górce, a na kolejne zapraszamy 22 kwietnia na godzinę 17 do Żabnicy. 

Przeczytaj także

 REKLAMA