Za nami zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń 

 Wiejskich w Żabnicy. To liczące 35 osób stowarzyszenie jest prężnie działającą jednostką, której przewodniczy Maria Chudy.

"Dziękuję Wam za ogrom pracy, jaki wkładacie w  kultywowanie wiejskich tradycji, w organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich oraz reprezentowanie sołectwa na zewnątrz" - powiedział uczestniczący w zebraniu Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Żabnicy powstało w 1960 roku z inicjatywy przysposobienia rolniczego, na które uczęszczały późniejsze członkinie Koła. Przez cały okres przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich była Pani Aniela Bednarz.

Początkowo Koło liczyło 35 członkiń, ale już  po paru latach liczba wzrosła do 70. Jako młode Koło interesowało się kursami gotowania, pieczenia, szycia, haftu, szycia kołder. Członkinie brały udział przy wszystkich uroczystościach gminnych i kościelnych.

W 1966 roku powstała przy Kole grupa śpiewacza składająca się z 15 osób. Po kilkuletniej pracy do Koła zapisała się Pani Janina Romańska, która przewodziła grupie śpiewaczej. Grupa ta brała udział w przeglądach ogólnokrajowych w Kazimierzu,  Pyrzycach,  Warszawie,  w przeglądach kolędniczych gdzie zajmowały pierwsze miejsca, w tygodniu Kultury Beskidzkiej, w przeglądzie górali żywieckich i wielu innych.

Przez cały okres trwania Koło współpracuje z wszystkimi organizacjami które działają na terenie miejscowości Żabnica. Od 2007 roku Koło posiada własną świetlicę, która powstała dzięki pomocy Gminy Węgierska Górka oraz Kółka Rolniczego w Żabnicy.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE