REKLAMA

reklama

                      

Raport z przeglądu dróg gminnych w Cięcinie

Raport z przeglądu dróg gminnych w Cięcinie

W dniach 3-10 kwietnia 2018 roku Komisja w składzie: Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik,

Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski oraz pracownicy merytoryczni pionu inwestycyjnego i ochrony środowiska dokonali przeglądu dróg gminnych w miejscowości Cięcina. 

Raport z przedstawionych prac przekazujemy poniżej. Zakres prac wymienionych w raporcie będzie realizowany wg stanu bezpieczeństwa na wymienionych drogach oraz do wysokosci zaplanowanych środków w budżecie Gminy na rok 2018.

NAZWA ULICY

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W 2018 ROKU

FICOŃKA

dostarczenie 60 ton drobnego klinca/łamanego kruszywa oraz płyty zagęszczające wraz z 30 godzinami pracy koparki

KSIĄŻORKA

dostarczenie 60 płyt betonowych

FABISIE

dostarczenie100 płyt betonowych oraz regulacja rowu

BIEGUNÓW

zakwalifikowana do remontu ze środków powodziowych przyznanych wojewodzie śląskiemu

SPACEROWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KRÓTKA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

CICHA

modernizacja obustronna zawężonego odcinka drogi w uzgodnieniu właścicielami przyległych posesji

LASKOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; udrożnienie/regulacja rowu

RÓŻANA

uporządkowanie pobocza od strony potoku

UROCZA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

BYSTRZAŃSKA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KOWALI

udrożnienie rowów

ŚWIERKOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; poprawa betonowych korytek w rowie odwadniającym

KWIATOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; odwodnienie na skrzyżowaniu z ul. Graniczną oraz ul. Fabryczną; poszerzenie zakrętu na wlocie od ul. Świętej Katarzyny

LEŚNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; wyczyszczenie poboczy oraz rowu

PROSTA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

BRAŃKÓW

wyczyszczenie rowu

LIPOWSKICH

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; wyczyszczenie wpływu do przepustu wodnego

KASZTANOWA

wyczyszczenie wpływu do przepustu wodnego

TURYSTYCZNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; modernizacja poboczy

POGÓRZE

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; poszerzenie poboczy oraz położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 50 m

OGRODOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

SOSNOWA

położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 60m

PODGROŃ

remont będzie przeprowadzony z funduszu FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

WIDOKOWA

położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 200 m

BYSTRY POTOK

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; malowanie barier mostowych

TOPOLOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; dostarczenie betonowych korytek do rowu na wniosek mieszkańców

JESIONOWA

całkowita modernizacja wprowadzona w plan inwestycyjny na 2018r. - realizacja uzależniona od posiadanych środków finansowych; ewentualny remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

BOCZNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; uzupełnienie oznakowania ulicy

GRANICZNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; odwodnienie górnego odcinka ulicy; dolny odcinek realizowany w ramach inwestycji przebudowy mostu na rzece Sole

DĘBOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 40 m od skrzyżowania z ul. Bystry Potok

KLONOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

3 MAJA

likwidacja wybicia wody w pasie jezdni i pobocza ulicy

ZA TOREM

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; wykonanie projektu poszerzenia mostku na wysokości skrzyżowania z ul. Łąkową

ŁĄKOWA

uzupełnienie oznakowania ulicy; zamontowanie tabliczki "ZAKAZ WYSYPU ŚMIECI"; uporządkowanie terenu; uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej

PODKOPIEC

w latach następnych przewidziana do wykonania - docelowo położenie nawierzchni asfaltowej

MICKIEWICZA

wykonanie oświetlenia ulicznego; uzupełnienie ubytków na moście, malowanie barier mostowych; remont cząstkowy przeprowadzony do strony ul. Jana Pawła II

WESOŁA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; położenie częściowej nakładki asfaltowej

JURASZKÓW

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 120 m

RZECZNA

likwidacja ubytków betonu w mostku, pomalowanie barier mostowych

SŁONECZNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

NADBRZEŻNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

POGODNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

ŚWIĘTEGO FLORIANA

uzupełnienie oznakowania ulicy

SPOKOJNA

modernizacja przewidziana w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

BARWNA

uzupełnienie oznakowania ulicy; rozwiązanie problemu odwodnienia ulicy

DZIEDZICÓW

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

Zakres prac dotyczących remontów cząstkowych (pozimowe łatanie dziur) zostanie wykonane na wszystkich drogach.

Nakładki cząstkowe, remonty rowów, poszerzenie dróg i skrzyżowań będzie realizowane do wysokości środków finansowych posiadanych w budżecie Gminy na remonty dróg. 

Przeczytaj także

 REKLAMA