REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Raport z przeglądu dróg gminnych w Węgierskiej Górce

Raport z przeglądu dróg gminnych w Węgierskiej Górce

 

W dniach 25-26 kwietnia 2018 roku Komisja w składzie: Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik,

  Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski oraz pracownicy merytoryczni pionu inwestycyjnego i ochrony środowiska dokonali przeglądu dróg gminnych w miejscowości Węgierska Górka. 

Raport z przedstawionych prac przekazujemy poniżej. Zakres prac wymienionych w raporcie będzie realizowany wg stanu bezpieczeństwa na wymienionych drogach oraz do wysokości zaplanowanych środków w budżecie Gminy na rok 2018.

NAZWA ULICY

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W 2018 ROKU

WYSPIAŃSKIEGO

Częściowe wykonanie chodnika dla pieszych

PRZEMYSŁOWA

Poszerzenie łuku przy budynku socjalnym. Wykonanie chodnika dla pieszych przed wejściem do budynku

PRZEMYSŁOWA (DO SZKOŁY)

Położenie nakładki asfaltowej od ul. Kościuszki do szkoły. Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

FABRYCZNA

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

WZGÓRZE

Położenie częściowe nowej nakładki asfaltowej; czyszczenie odwodnienia; ścięcie pobocza do przejazdu kolejowego; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

FABRYCZNA BOCZNA

miejscowe uzupełnienie poboczy; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

NAD STAWEM

 uzupełnienie poboczy

GRANICZNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, koncepcja rozwiązania problemu odwodnienia, przeczyszczenie przepustów; uzupełnienie poboczy

BUKOWINA

czyszczenie przepustów; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KPT. SEMIKA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

LEGIONÓW POLSKICH

wykonanie projektu odwodnienia; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KPR. TOMASZKA

uzupełnienie ubytków; zlikwidowanie załamania zakrętu

ZA TOREM

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

OGRODOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KOPERNIKA

uzupełnienie poboczy

KOLONIA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

STAWOWA

 projekt przebudowy drogi; uzupełnienie poboczy; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

POLNA

przebudowa drogi - wniosek złożony w ramach programu wojewody śląskiego

WIŚNIOWA

ZACISZE

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

za Ośrodkiem Zdrowia "SCAPULA"

wykonać parking w ramach modernizacji ul. Zacisze

OŚ. WYZWOLENIA

usunąć korzeń na parkingu poprzez wyfrezowanie; uzupełnienie parkingu

brak nazwy- zwyczajowo- "DO STUDNI"

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

NAD SOŁĄ

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KAMIENNA

modernizacja końcowego odcinka drogi - położenie nakładki asfaltowej

3 MAJA

czyszczenie poboczy

MASZTOWA

częściowa wymiana płyt (około 20 sztuk) - wykonanie mieszkańcy

ZIELONA GÓRNA

założenie barier ochronnych; uzupełnienie poboczy

regulacja własności drogi; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

PARKOWA

rozplantowanie ziemi

ZIELONA (do Dziedziców)

w związku z budową kanalizacji oraz wodociągu droga do przebudowy w latach następnych

ZIELONA (do Rypniów)

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej;

ZIELONA (do Koniorów)

budowa kanalizacji i wodociągu - odtworzenie drogi po wykonanych robotach

ZIELONA (do Aftyki)

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

ZIELONA (do Gawlińskiego)

regulacja stanu prawnego przebiegu drogi - w latach następnych dążenie do połączenia z ul. Parkową; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

OŚ. LEŚNICZÓWKA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

PLAŻOWA

uzupełnienie poboczy; przeczyszczenie odwodnienia;

PLAŻOWA (do Siłowni)

utwardzenie końcowego odcinka drogi; Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

OŚ. XX-LECIA II RP

nakładka asfaltowa obok Hali Sportowej; Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

Przeczytaj także

 REKLAMA