REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

GMINA WĘGIERSKA GÓRKA 

 

Przegląd Kolęd w języku angielskim i niemieckim

 

W miniony piątek 5 stycznia młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej w Żabnicy

Spotkanie parlamentarzystów i samorządowców

W miniony poniedziałek 8 stycznia na zaproszenie ks. biskupa Romana Pindla

Pomoc społeczna w gminie Węgierska Górka

Węgierska Górka za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej niesie pomoc

Nowy sprzęt dla Ratownictwa Medycznego

29 grudnia 2017 roku zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Węgierskiej Górce

Reforma oświaty w gminie Węgierska Górka

Zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ochrona środowiska w gminie Węgierska Górka - 2017

W bieżącym 2017 roku w gminie Węgierska Górka  przeprowadzono 16 przetargów,

Przeczytaj także

 REKLAMA