REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

GMINA WĘGIERSKA GÓRKA 

 

Dyktando Gwarowe po raz 10!

W tym roku jubileuszowa

Promesa dla Gminy Węgierska Górka

W dniu 21 lutego 2022 r. w delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku Białej

Akcja Świeć przykładem w Gminie Węgierska Górka

„Świeć Przykładem” to nazwa akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych.

Przeczytaj także

 REKLAMA