REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Będzie odmulenie Jeziora Żywieckiego!

Będzie odmulenie Jeziora Żywieckiego!

Na wniosek Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Odmulenie zbiornika wodnego Tresna”.

Kolejnym krokiem będzie uzyskanie przez PGW Wody Polskie decyzji wodnoprawnej, wydawanej przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. PGW Wody Polskie planuje przeprowadzić prace w południowej części zbiornika na łącznej powierzchni ok. 100 ha. Rejon ten położony jest w obrębie ujściowego odcinka rzeki Soły i obejmuje obszar od mostu drogowego na Sole, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 do miejsca, wyznaczonego aktualnie przez linię wierzbowisk i namulisk, zlokalizowanych ok. 1,3 km na północ od mostu drogowego na Sole. Dla odtworzenia utraconych siedlisk ptaków proponuje się budowę dwóch lub trzech wysp zbudowanych z materiałów stałych, wzmocnionych na brzegach materiałem skalnym o łagodnym nachyleniu, dla zapobieżenia ich rozmywaniu. Powierzchnia wysp łącznie wynosić będzie do 3000 m2 (0,3 ha).

PGW Wody Polskie planują wykonywać zadanie etapowo. W najbliższym czasie realizowana będzie wycinka drzew i zakrzaczeń w rejonie ujścia Soły, która będzie stopniowo kontynuowana w kolejnych latach na łącznej powierzchni ok. 100 ha. Prace związane z odmuleniem południowej części zbiornika Tresna prowadzone będą w 2020 r. ze środków własnych PGW Wody Polskie, a ich dalsza realizacja rozłożona będzie w miarę pozyskanych środków na okres 7 lat - informuje Burmistrz Miasta Antoni Szlagor

Przeczytaj także

 REKLAMA