W miniony
poniedziałek w Klubie Papiernik  w Żywcu został oficjalnie otwarty Klub Senior+ realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. To kolejny klub seniora, który udało się nam otworzyć w Żywcu, tym razem w dzielnicy Zabłocie. Nowy klub oferuje seniorom możliwość spędzenia czasu wolnego korzystając z dodatkowej edukacji czy aktywności fizycznej. Dzięki zajęciom aktywizacyjnym i integracyjnym będzie miał ogromny wpływ na podtrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, aktywności intelektualnej, przeciwdziałając zjawisku alienacji społecznej, a w pewnym stopniu ograniczając również koszty opieki społecznej i leczenia.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w postanie Klubu Seniora w dzielnicy Zabłocie. W szczególności przewodniczącemu Rady Miejskiej Jarosław Gowin, panu Antonimu Kubalicy, pani Liliannie Pleńkowskiej, panu radnemu Grzegorz Glas, pani kierownik MOPS Aleksandrze Trond, dyrektorowi MCK Żywiec Markowi Regelowi oraz naczelnikowi Wydziału Inwestycji Dariuszowi Zagólowi - przekazał Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor.
Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE