REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Drogi, parkingi, chodniki i

ścieżki rowerowe w liczbach - czyli ile to kosztuje?

Remont ul. Granicznej w Milówce za kwotę 475.399,90 zł.

Remont ul. Sosnowej w Milówce za kwotę 149.703,82 zł.

Remont ul. Kwiaty Polskie w Milówce za kwotę 163.549,07 zł.

Remont ul. Świerkowej w Milówce za kwotę 117.449,64 zł.

Remont ul. Klonowej w Milówce za kwotę 109.703,93 zł.

Remont ul. Górskiej w Milówce za kwotę 73.971,23 zł.

Remont ul. Wspólnej w Milówce za kwotę 23.442,00 zł.

Remont drogi gminnej wzdłuż ścieżki rowerowej w Milówce za kwotę 246.923,48 zł.

Remont drogi gminnej odcinek Aleja Dobrej Matki – „Kosorki” w Milówce 948.296,24 zł.

Remont drogi gminnej Kolonia Zabawa (odcinek za kładką pieszo-rowerową na rzece Sole) w Milówce za kwotę 329.799,86 zł.

Remont drogi gminnej „Kosorki” w Milówce za kwotę 107.404,76 zł.

Remont drogi gminnej od mostu „U Kuli” do granicy z Rajczą za kwotę 230.388,52 zł.

Remont drogi gminnej ul. Targowa w Milówce za kwotę 36.518,70 zł.

Remont drogi gminnej boczna od ul. Wodnej obok sklepu meblowego 25.415,51 zł.

Remont drogi gminnej na odcinku „Kosorki” – dojazd do osuwiska 148.908,88 zł.

Remont drogi gminnej obok kaplicy „Upadek” w Milówce za kwotę 95.940,00 zł.

Remont drogi gminnej ul. Ks. Figuły w Milówce za kwotę 200.585,71 zł.

Remont parkingu przy ul. Parkowej w Milówce za kwotę 126.809,06 zł.

Remont parkingu przy ul. Mostowej w Milówce za kwotę 199.327,91 zł

Remont parkingu za budynkiem GOKu w Milówce za kwotę 492.994,40 zł.

Remont parkingu obok amfiteatru w Milówce za kwotę 103.187,74 zł.

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem na rzece Sole w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Milówce za kwotę 538.068,85 zł.

Budowa ścieżki rowerowej obok sklepu „Biedronka” w Milówce za kwotę 298.000,07 zł.

Remont ul. Leśnej w Kamesznicy za kwotę 260.462,78 zł.

Remont przepustu w ciągu ul. Głębokiej w Kamesznicy za kwotę 30.101,84 zł.

Remont ul. Turystycznej w Kamesznicy za kwotę 114.845,49 zł.

Remont mostu w ciągu ul. Kuboski w Kamesznicy za kwotę 192.222,48 zł.

Remont drogi gminnej boczna od ul. Walaśne w Kamesznicy za kwotę 45.626,57 zł.

Remont ul. Polnej w Kamesznicy za kwotę 80.004,76 zł. Remont drogi gminnej Fajkówka – Jaconiowa w Kamesznicy za kwotę 427.319,48 zł.

Remont drogi gminnej „Kotłówka”

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Sport
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE