Informacja z naboru ankiet i kolejnego etapu działania podejmowanego w ramach przystąpienia do konkursu Odnawialne Źródła Energii.

W dniu 22 września br. zakończył się nabór ankiet związanych z uzyskaniem przez Gminę Węgierska Górka dofinansowania w projekcie Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka”.

Łącznie do Urzędu wpłynęło ponad 600 ankiet  z gospodarstw indywidualnych na przeszło 1 000 instalacji OZE.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe naboru nr  RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, tj. całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie: 75 892 498,00 PLN i jednoczesne zainteresowanie tym konkursem ze strony wielu podmiotów, osiągnięcie przez Gminę Węgierska Górka pełnego dofinansowania będzie bardzo trudne do zrealizowania. Mimo wszystko decydujemy się na podjęcie wysiłku aby przygotować niezbędną dokumentację aplikacyjną i złożyć wniosek o dofinansowanie.  

Ankiety są obecnie weryfikowane przez operatora programu firmę ENVITERM S.C., ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry, tel. 694 522 645 lub 792 180 120 pod kątem danych technicznych.
Urząd Gminy sprawdza również zaległości w podatkach i opłatach śmieciowych. Po pozytywnej weryfikacji każdej z ankiet będą przeprowadzane wizje lokalne, którą rozpoczną się już 13 listopada br. Wszystkie osoby zgłoszone do programu zostaną wcześniej poinformowane o wizycie naszego audytora. Wizyta ta ostatecznie zadecyduje o tym, czy dany budynek spełnia parametry techniczne do montażu instalacji OZE, czy też nie. W wyniku przeprowadzonej wizji powstanie uproszczony audyt energetyczny budynku (jako niezbędny dokument do wniosku aplikacyjnego) za wykonanie którego operator – firma ENVITERM s.c. pobierze jednorazową opłatę w wysokości 150,00 zł brutto.

Po weryfikacji terenowej i utworzeniu listy gospodarstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie operator przygotuje wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego. Termin złożenia aplikacji mija w marcu 2018 roku.

Oficjalna decyzja o przyznaniu dofinansowania dla całości projektu ukaże się w wrześniu 2018 r.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu realizacja projektu powinna rozpocząć się początkiem 2019 roku. Zanim jednak przystąpimy do montażu instalacji, będziemy musieli podpisać stosowne umowy ze wszystkimi osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Będzie również zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu.

Przypominamy tylko, że poziom dofinansowania to 85%.

Reklama

Wszystkie
Gmina Rajcza
Z regionu
Gmina Węgierska Górka
Beskid997
Gmina Milówka
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE