REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

''Obejście Węgierskiej Górki''- kolejny krok do finału!
Fot: GDDKiA

''Obejście Węgierskiej Górki''- kolejny krok do finału!

Przebiliśmy nawę w dłuższym z dwóch tuneli drążonych w masywie Baraniej Góry w ciągu drogi ekspresowej S1. To nawa w kierunku Zwardonia w tunelu o długości ok. 1000 m. W drugiej nawie pozostało jeszcze do wydrążenia ok. 200 m, a przebicie planowane jest na przełom września i października br. Pierwszy dwukomorowy tunel, o długości ok. 830 m, przebiliśmy pod koniec 2022 r.

Trasa S1 na odcinku Przybędza - Milówka, o łącznej długości 8,5 km, będzie również obejściem Węgierskiej Górki. Powstaje na niej pięć estakad (w tym o długości prawie 1 km w Węgierskiej Górce nad ul. Zielona Górna i ul. Zieloną) i trzy mosty o łącznej długości 2,3 km oraz dwa dwunawowe tunele o łącznej długości ok. 1,8 km. Każda z naw tunelu będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m, opaski bezpieczeństwa oraz obustronne chodniki ewakuacyjne. Trasa pomiędzy tunelami będzie dwujezdniowa i dwupasowa tak jak w tunelach (łącznie na długości ok. 4,8 km), a przed i za nimi będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (łączna długość 3,7 km).  

  Pierwszy z tuneli, o długości ok. 830 m, powstaje w północnej części trasy w stoku Barania Góra. Drugi o długości ok. 1000 m zlokalizowany jest bliżej Zwardonia, w stoku Białożyński Groń. W obu tunelach będą dwie nawy połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi. Tunele drążone są we fliszu karpackim z wykorzystaniem technologii Nowej Austriackiej Metody Górniczej (NATM), całym przekrojem tunelu, aby nie osłabić górotworu.   

 

Prace górnicze przy pierwszej z dwóch najdłuższych naw rozpoczęto w listopadzie 2020 roku od portalu północnego. Pomimo zastosowania najnowszych technologii górotwór nie poddawał się łatwo. Po wydrążeniu około 110 mb doszło do zawału skał stropowych, co wstrzymało na jakiś czas prace. Po wzmocnieniu górotworu wznowiono drążenie w grudniu 2021 r., a w styczniu 2022 r. rozpoczęto prace od portalu południowego. Po dzisiejszym przebiciu pozostaje jeszcze do wydrążenia ok. 200 mb w sąsiedniej nawie w kierunku Żywca.  

W krótszym tunelu trwa betonowanie najniższej położonej części obudowy zasadniczej - spągu. W nawie w kierunku Zwardonia zabetonowano już 27 z 69 segmentów spągu oraz 10 segmentów pozostałej części obudowy - kaloty.  Zaawansowanie betonowania obudowy zasadniczej w tej nawie dochodzi do 30 proc. W sąsiednim tunelu mającym prowadzić ruch na północ, w kierunku Żywca, w maju br. rozpoczęto wykonywanie obudowy zasadniczej i zabetonowano sześć segmentów spągu. Zaawansowanie betonowania obudowy zasadniczej w tej nawie wynosi około 3 proc.

Co się jeszcze dziej na budowie S1

Wykonanie rzeczowe obwodnicy Węgierskiej Górki wynosi około 62 proc. Roboty mostowe osiągnęły zaawansowanie około 71 proc., a drogowe dochodzą do 58 proc. Zaawansowanie wykonania wykopów to już 95 proc. natomiast nasypów to już prawie 83 proc. Największy postęp robót widać na obiektach mostowych. Ich elementy wznoszące się ponad teren posadowienia są już wyraźnie widoczne z okolicznych terenów. W ramach tej budowy powstaną trzy mosty drogowe oraz pięć estakad o łącznej długości ponad 2300 m. Na najdłuższej 940-metrowej estakadzie pozostało do wykonania 70 metrów ustroju nośnego. Planowane zakończenie wykonania ustroju nośnego przewidziane jest na koniec czerwca. Na tej trasie powstanie również dziesięć murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych o łącznej powierzchni przekraczającej 96 000 m2.  Trwa rozbudowa istniejących węzłów Przybędza i Milówka i budowa trasy głównej.

Umowa

Przypominamy, że umowę z konsorcjum Mirbud (lider), Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż, o wartości prawie 1,4 mld złotych, podpisaliśmy 10 października 2019 r. z pierwotnym terminem zakończania umowy przypadającym 10 sierpnia 2023 r. W kwietniu br. podpisaliśmy aneks, wydłużając czas na ukończenie inwestycji o 171 dni, czyli do 28 maja 2024 roku. Podpisanie aneksu jest następstwem uznania roszczenia wykonawcy w związku z epidemią COVID-19.

S1 Pyrzowice - Zwardoń

Trasa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Łączy A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite. Obecnie ciąg drogi nr 1 pomiędzy autostradą A1 w Pyrzowicach i granicą ze Słowacją w Zwardoniu liczy 148 km długości i zarządzany jest przez czterech różnych zarządców.  

GDDKiA odpowiada za 136 km tej trasy, a za pozostałą część prezydenci miast: Dąbrowa Górnicza (4,62 km), Tychy (4,98 km) oraz Bielsko-Biała (2,37 km). W części to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a w części ekspresowa. Docelowo, po zrealizowaniu wszystkich inwestycji, ta droga będzie ekspresową o długości ponad 133 km i w całości  zarządzaną przez GDDKiA. 

W realizacji mamy już ponad 55 km drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim. Wartość umów aktualnie budowanych odcinków S1 to ponad 4 mld zł.   

Odcinki w realizacji:  

  • prawie 7 km drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o wartość ponad 282 mln zł,    
  • prawie 40 km drogi ekspresowej S1 Mysłowice Kosztowy - Bielsko-Biała, na czterech zadaniach realizacyjnych o łącznej wartości ponad 2,3 mld zł,     
  • 8,5 km drogi ekspresowej S1 pomiędzy Przybędzą a Milówką (obejście Węgierskiej Górki) o wartość prawie 1,5 mld zł.

S1 z dofinansowaniem unijnym

Blisko 441 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę odcinka drogi S1 Oświęcim -Suchy Potok (docelowo Bielsko-Biała Hałcnów) w ramach projektu S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. To ostatnia umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) zawarta przez GDDKiA.

___________________

GDDKiA

Przeczytaj także

 REKLAMA