REKLAMA

reklama

                      

Węgierska Górka - tu dbamy o Seniorów!

Węgierska Górka - tu dbamy o Seniorów!

W gminie Węgierska Górka zamieszkuje 91 osób urodzonych

w latach 1920-1928. Należy doceniać życiowy dorobek najstarszych naszych mieszkańców, gdyż są oni naocznymi świadkami historii naszej gminy i okolic, uczestnikami ważnych dziejowych wydarzeń. Ich rola w rozwój miejscowości i Gminy jest nieoceniona. Bogate doświadczenie życiowe związane przeżytymi latami czyni, że ich wiedza jest niezmiernie cenna szczególnie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

 Pani Marianna Rusek jest mieszkanką Cięciny – a zarazem jedną z najstarszych mieszkanek naszej Gminy, która mimo swojego wieku pozostaje nadal w doskonałej kondycji intelektualnej i ruchowej oraz wykazuje się znakomitą pamięci. Już  w czerwcu 2018 roku Pani Marianna będzie obchodziła wspaniałą uroczystość – swoje 95 urodziny. W dniu tej uroczystości nie zabraknie życzeń jak i kwiatów od Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika. Pani Mariannie składamy serdeczne podziękowania za pracę zawodową i społeczną oraz za zaangażowanie na rzecz środowiska jak i rodziny.

Wkrótce w Węgierskiej Górce z myślą o najstarszych mieszkańcach naszej gminy powstanie w ramach projektu Senior+  świetlica, która zlokalizowana będzie w Ośrodku Zdrowia. Będzie to miejsce, w którym Seniorzy będą mogli spędzić swój wolny czas i spotkać się w przyjemnej atmosferze. 

Klub Seniora

Kilkanaście dni dzieli nas także od otwarcia Klubu Seniora w Ciścu. Jego powstanie jest częścią projektu "Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka". 

Jakie zajęcia będą realizowane?

Dla Seniorów przygotowana jest bardzo bogata oferta, zawiierająca m.in zajęcia nordic walking, zajęcia z zasad zdrowego odżywiania, zajęcia kulinarne, fitness, aqua aerobic, zajęcia artystyczne rozwijające sprawność manualną i kreatywność oraz zajęcia muzyczne, a także opcja "Kultura+". 

Aktywni Seniorzy

Nie należy również zapomnieć o tym, iż na terenie Gminy Węgierska Górka działają organizacje skupiające aktywnych Seniorów. Należą do nich Koła Gospodyń Wiejskich, których jest aż 5, istniejący już Klub Seniora oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 

Przeczytaj także

 REKLAMA