REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

5 km ścieżki rowerowej powstanie w Żywcu!

5 km ścieżki rowerowej powstanie w Żywcu!

Będziemy mieć blisko 5 km
nowej ścieżki pieszo-rowerowej!
Wspaniała wiadomość! Miasto Żywiec w ramach złożonego wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wsparcia dla gmin górskich otrzymało dofinansowanie we wnioskowanej kwocie 5.200 000 zł.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na:
▶ stworzenie nowego produktu turystycznego tj. trasy pieszo-rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegu Jeziora Żywieckiego (od plaży miejskiej w kierunku rzeki Łękawki), w tym:
▶ wytyczenie i utwardzenie trasy,
▶ budowę: miejsc do odpoczynku z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, barierki ochronne zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy), miejsca obsługi rowerzysty i obiektu mostowego w przebiegu trasy,
▶ przygotowanie i montaż tablic służących edukacji przyrodniczej.
Trasa będzie uzupełniała istniejący odcinek ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej nad rzeką Koszarawą i Jeziorem Żywieckim. Jej przewidywana długość to 4,6 km. Planowane rozpoczęcie inwestycji – marzec 2022 r. Planowane zakończenie inwestycji – grudzień 2022 r.
Mieszkańcy Żywca i odwiedzający nas turyści będą mogli skorzystać wówczas już z blisko 12 km ścieżek na terenie naszego miasta, na co wszyscy bardzo czekamy!- informacje przekazał Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor

Przeczytaj także

 REKLAMA