REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Węgierskiej Górce
Fot: Gmina WG

Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Węgierskiej Górce

Zgodnie z postanowieniem

nr 272/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II na dzień 6 maja 2024 r. zwołano pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Węgierska Górka w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta.

Najpierw nastąpiło otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze radnych:

 • sołectwo Cięcina: Tomasz Figura, Jakub Howaniec, Grzegorz Sobel, Wojciech Sobel,
 • sołectwo Cisiec: Paweł Piela, Marian Pietrasina, Daniel Wochnik, Marcin Ziętek,
 • sołectwo Węgierska Górka: Stanisław Dyrlaga, Urszula Figura, Michał Gawliński, Iwona Kopeć,
 • sołectwo Żabnica: Irena Kliś, Michał Kupczak, Józef Żyrek.

Radni złożyli ślubowanie. W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta gminy Węgierska Górka przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej oraz złożenie ślubowania przez wójta Piotra Tyrlika.

Po zatwierdzeniu porządku obrad podjęto uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy Węgierska Górka.

Funkcję przewodniczącej Rady Gminy będzie pełnić pani Iwona Kopeć, wiceprzewodniczącymi zostali: Jakub Howaniec, Marcin Ziętek, Józef Żyrek.

Podjęto uchwały w sprawie określenia liczby członków poszczególnych komisji, wyboru ich członków:

 • Komisja Rewizyjna: Michał Gawliński (przewodniczący), Tomasz Figura, Michał Kupczak, Paweł Piela;
 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Urszula Figura (przewodnicząca), Grzegorz Sobel, Marcin Ziętek, Józef Żyrek;
 • Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Zagospodarowania Przestrzennego: Michał Gawliński, Jakub Howaniec, Daniel Wochnik, Józef Żyrek;
 • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska: Urszula Figura, Irena Kliś, Marian Pietrasina, Grzegorz Sobel;
 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej: Stanisław Dyrlaga, Michał Kupczak, Paweł Piela, Wojciech Sobel.
 • ________________________________
 • Gmina Węgierska Górka

Przeczytaj także

 REKLAMA